28 juli 2010

Oslo Quiltefestival 23 –24 Oktober

Velkommen til Oslo Quiltefestiavl 23.-24.oktober 2010
Også i år har Bygdefolkets Studieforbund gleden av å invitere til Oslo Quiltefestival.

I år blir der større lokaler, større utstillinger, flere kurs og foredrag enn i fjor, samt en mangfoldig salgsmesse.
Det kommer lærere og foredragsholdere fra inn og utland - bl.a. Ulva Ugerup, Trine Bakke, Tove Stang Karlsen, Gerd Gellein Merkesdal, Edda Kristin Jonsdottir, Anne-Pia Godske Rasmussen og Magda Imregh.
Festivalen holdes i år på Sogn Videregående skole (Sognsveien 80,Oslo) se kart 
 Les mer i vedlagt program for Oslo Quiltefestival 23.-24.oktober 2010! Oslo Quiltefestival eller gå inn på:  http://www.bsfstudie.no/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...