Styret

Leder: Lene Hansen

Nestleder: Merete Veian

Sekretær: Gro Schøyen Nilsen

Kassserer: Inger H.Lindhjem

Materialforvalter: Anne Berit Pedersen

Styremedlem og materialforvalter: Geirid Vinsand

Styremedlem: Gro Schøyen Nilsen

Vara: Nina Evensen
------------------


Valgkomite:  Gretha Bråten og Inger Johanne Bruun
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...